When I go to a concert
  • During: THIS IS THE HAPPIEST DAY OF MY LIFE
  • After: I'll never be happy again.
cherylscanvas:

c h e r y l s c a n v a s:
an illustration series starting with Pooh & Friends.
Give. Even when you know you can get nothing back. - Yasmin Mogahed (via marktuanoppa)

(Source: quotethat, via whatever-daisy)


vintagefoods:

Rainbow Cake by CruStABakes on Flickr.
aisy-sarah:

*_*
matty-hola:

goddess-river:

yrdeadbeatfriend:

sixpenceee:

canoeing in a crystal clear lake Legit
abuhanifah:

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:
“Orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah dan lebih dikasihi daripada orang mukmin yang lemah, sedangkan setiap seorang itu mempunyai kebaikannya (imannya); oleh itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperoleh apa yang memberi manfaat kepadamu, serta hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau bersikap segan dan malas..
…dan sekiranya engkau ditimpa sesuatu maka janganlah engkau berkata: “Kalaulah aku lakukan itu ini, tentulah akan terjadi begitu begini, tetapi katalah: “Allah telah takdirkan, dan apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan-Nya Ia lakukan, kerana perkataan ‘kalau’ itu membuka jalan kepada hasutan syaitan.”
(Riwayat Muslim)
#picsart #snapseed #hadith #kuat #muslim #love